Service advies

Ontdek al je serviceopties, gekoppeld aan helder advies over prioriteiten, quick wins en interne haalbaarheid. Service advies waarmee jij autonoom kan beslissen, dus.

Welke service wil je bieden?

De service analyse brengt je huidige service in kaart en toont je de trends in je markt en bij concurrenten. Daaraan koppel ik gericht advies over je service strategie:

 • Aanbod: hoe integreer je service in je producten/diensten?
 • Organisatie: start je een serviceafdeling, wie bemant die?
 • Financiële cyclus: welke betalingsvormen en -termijnen?
 • Contracten, IT-ontwikkeling enz.

Service advies: dit krijg je

 • Alle mogelijkheden in een duidelijke beslissingsboom
 • Helder gemotiveerde voorkeuren en prioriteiten
 • Advies over interne haalbaarheid en implementatie
 • Quick wins en terugverdieneffecten op lange termijn
 • Service design: processen die je diensten meerwaarde geven
 • Service excellence actieplan: blijf je servicekwaliteit verbeteren

Kortom, een service adviesrapport dat je alle handvatten geeft om betere beslissingen te nemen over de strategie die je wil volgen.

Tijdens de nulmeting kwam Dirk op een paar dagen tijd tot frisse inzichten over onze sector en over Cluma. Met zijn rapport a.d.h.v. de pijlers van een klantgericht servicemodel zal ons management nog vlotter tot beslissingen komen om intern een consequent verbeteringstraject op te starten. — Christophe Kerkhof, Cluma Engineering

Hierop mag je rekenen

 • Service advies waarmee jij keuzes maakt. De beslissingsboom toont duidelijk de consequenties van elke keuze. Zo neem je geïnformeerde beslissingen.
 • Snel en efficiënt advies. Door mijn ruime service ervaring ga ik recht naar de kern en breng ik knelpunten sneller aan het licht. Ik heb dus weinig inwerktijd nodig.
 • Communicatie en draagvlak. Ik motiveer medewerkers met voorbeelden uit andere sectoren en sla de brug tussen je strategie en het management.
Mijn service advies is erkend door de Vlaamse Overheid. Je krijgt dus tot 40% subsidie via de KMO-portefeuille.
Voor een vrijblijvend
gesprek over je service.
Dirk is geregistreerd dienstverlener voor de KMO portefeuille pijler advies DV. A213794
Dirk is geregistreerd dienstverlener voor de KMO portefeuille pijler advies DV. A213794