Nieuw aanbod: Strategische groeianalyse

Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke strategie, visie en missie.

Tijdens deze groeianalyse worden de kritische groeifactoren en bedreigingen in kaart gebracht. De resultaten worden opgenomen in het strategisch actieplan.

Omwille van het complexe proces bestaat de begeleiding uit twee adviseurs. De adviseurs zullen hun uiteenlopende opleiding en ervaring (psycholoog/ingenieur) het proces vakkundig begeleiden vanuit een zo breed mogelijke invalshoek.

STAPPENPLAN VOOR STRATEGISCHE GROEI

Analyse

Intake gesprekken met de bedrijfsleiding
Voorbereidende scan omtrent diverse elementen van het bedrijf
Analyse van de resultaten en voorbereiding van de groepsessie
Advies

Groepssessie 1: bepalen van de kritische succesfactoren en bedreigingen
Opmaak van een voorlopig strategisch actieplan
Groepssessie 2: uitwerken van een definitief strategisch actieplan
Opmaak van het definitief strategisch actieplan inclusief financieel plan
Adviesverlening en bespreking van het implementatieplan
Implementatie

Begeleiding van de implementatie teneinde de groeidoelstellingen te realiseren.
Indien tijdens de analyse een innovatief idee werd ontwikkeld kan ook een haalbaarheidsstudie over de financiële en economische haalbaarheid van het nieuwe businessmodel worden opgemaakt.

In exclusieve samenwerking met Rudy Vuylsteke , zaakvoerder Vuylsteke & Partners, Master in het Psychologie. www.rudyvuylsteke.be/bedrijfsmanagement/